Terminarz postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2018/2019

1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.od 07.05.2018r. do 14.08.2018r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 16.08.2018r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17.08.2018r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.08.2018r.

5. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu uzupełniającym od 22.08.2018r.do 24.08.2018r.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu uzupełniającym 27.08.2018r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 29.08.2018r.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 31.08.2018r.