Tablica Ogłoszeń/Plany Zajęć

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC), które obowiązują w bieżącym roku szkolnym.

propozycja ubezpieczenia

NNW

OC

_______________________________________________________________________________________

 

Kierunki Dzienne - Plan Zajęć - pobierz

Terminy Zjazdów - pobierz

_______________________________________________________________________________________

 

Plan zajęć dla specjalności TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ klasy I F - pobierz

 

Plan zajęć dla specjalności OPIEKUN MEDYCZNY klasa I G - pobierz

 

_______________________________________________________________________________________