Tablica Ogłoszeń/Plany Zajęć

_______________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC), które obowiązują w bieżącym roku szkolnym.

propozycja ubezpieczenia

NNW

OC

_______________________________________________________________________________________

 

Kierunki Dzienne - Plan Zajęć - pobierz

Terminy Zjazdów - pobierz

_______________________________________________________________________________________

 

 

Plan zajęć dla specjalności TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

 

i OPIEKUN MEDYCZNY- pobierz

 

_______________________________________________________________________________________