Rekrutacja/Dokumenty wymagane przy przyjęciu

 Warunki rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2017/2018

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły średniej (nie jest wymagana matura) oraz złożenie kompletu dokumentów.

 

1. Kandydaci składają następującą dokumentację

- Wniosek rekrutacyjny do Dyrektora - pobierz
- świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie
- potwierdzenie szczepień przeciwko WZW typ B
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
(kandydaci odbierają w sekretariacie Szkoły skierowania na badania)
- wyniki badań na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz
- 3 fotografie (37mm x 52mm)
oraz
- białą papierową teczkę na dokumenty